• Educational

  Thursday, January 26, 2023

  අ.පො.ස.(සා/පෙළ) 2021(2022) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය.(බුද්ධ ධර්මය ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු PDF Free Download)

  About Techyleaf

  පෙරඹරට සවියක් ප්‍රතිඵල සංවර්ධන වැඩසටහන 2021 මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය විසින් නිර්මාණය කරන බුද්ධ ධර්මය ප්‍රශ්න පත්‍ර මාලාව

  අ.පො.ස.(සා/පෙළ) 2021(2022) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය ප්‍රවේශවීම

  ඉදිරියට යමු

  No comments:

  Post a Comment