• Educational

  Sunday, February 19, 2023

  සිංහල - i Online ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු. (ඔබගෙන් ප්‍රශ්න 10ක් අසනු ලැබේ.)1 සිට 10 දක්වා ප්‍රශ්න.

  කරුණාකර ඉහත දත්ත පුරවන්න!

  අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග - sinhala1.com

  සිංහල - i


  ලකුණු :  0

  නම : Apu

  පාසල : 9

  සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න:

  නිවැරදි පිළිතුර: | වැරදි පිළිතුරු:

  ප්‍රශ්න: | ප්‍රතිශතය:  No comments:

  Post a Comment