• Educational

  Thursday, January 26, 2023

  අ.පො.ස.(සා/පෙළ) 2021(2022) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය.(සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු PDF Free Download)

  About Techyleaf

  පෙරඹරට සවියක් ප්‍රතිඵල සංවර්ධන වැඩසටහන 2021 මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය විසින් නිර්මාණය කරන සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍ර මාලාව

  අ.පො.ස.(සා/පෙළ) 2021(2022) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය ප්‍රවේශවීම

  ඉදිරියට යමු

  No comments:

  Post a Comment