Breaking
Thursday, January 26, 2023

අ.පො.ස.(සා/පෙළ) 2021(2022) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය.(සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු PDF Free Download)

January 26, 2023
පෙරඹරට සවියක් ප්‍රතිඵල සංවර්ධන වැඩසටහන 2021 මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය විසින් නිර්මාණය කරන සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍...

අ.පො.ස.(සා/පෙළ) 2021(2022) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය.(බුද්ධ ධර්මය ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු PDF Free Download)

January 26, 2023
පෙරඹරට සවියක් ප්‍රතිඵල සංවර්ධන වැඩසටහන 2021 මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය විසින් නිර්මාණය කරන බුද්ධ ධර්මය ප්‍රශ්න පත...

Monday, December 26, 2022

Thursday, December 22, 2022